Książki, artykuły

Pierwsza książka w całości poświęcona polskim wiolonczelistom!

„Cudowny to instrument wiolonczella! Historie polskich wiolonczelistów XIX do I połowy XX w.”

okl Cudowny to instrument-page-001

Niedawno ukazała się pierwsza monografia Anny Wróbel, będąca zarazem pierwszą książką o polskich wiolonczelistach.

Niezwykle wnikliwa, szczegółowa praca, którą jednak czyta się znakomicie, gdyż jest napisana potoczystym, przystęmnym, często dowcipnym językim.

Autorka korzystała z ponad 300 artykułów prasowych polskich i zagranicznych i 50 źródeł książkowych. Kilka lat badań, poszukiwań, odkryć i wreszcie samego pisania!

Serdecznie zapraszam do zakupu książki, bo naprawdę warto! Książka skupia się zresztą tylko na wiolonczelistach, ale obrazuje także ogólnie życie muzyczne (głównie w Warszawie) w XIX w.

Polihymnia, 2019

„Muzycy dla Niepodległej”

Anna Wróbel napisała rozdział dotyczący Stanisława Szczepanowskiego do pięknie wydanej książki „Muzycy dla Niepodległej”. Książka wydana z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Więcej o książce na stronie wydawcy:

Muzycy dla niepodległej

http://www.muzycydlaniepodleglej.pl/ksiazka

„Narodowa arytmia”

Anna Wróbel napisała artykuł o polskim życiu muzycznym doby okołopowstaniowej do pracy zbiorowej „Arytmia narodowa”. Publikacja jest wynikiem konferencji naukowej, któa odbyła się w Białymstoku w 2013 r. z okazji 150.rocznicy Powstania Styczniowego.

narodowa-arytmia-nurt-patriotyczny-w-tworczosci-artystow-polskich